Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2011

wanilialip
- Nie ma nic łatwego w zaczynaniu od nowa.
— Grey
Reposted fromanananass anananass viaimpreska impreska
wanilialip
wanilialip
6971 ab2a 500
Reposted fromczerski czerski viaolajabola olajabola
wanilialip

Friday & Saturday night


While everyone is like:


I’m like:

Reposted fromsavagebeauty savagebeauty viaolajabola olajabola
wanilialip
3993 e671
wanilialip
1110 5886
wanilialip
0490 9720
Reposted fromaesienaebaem aesienaebaem viawolfisko wolfisko
wanilialip
wanilialip
wredny ch.
Reposted fromtszttszt tszttszt viaolajabola olajabola
wanilialip
6513 7531 500
Reposted fromproof proof viaolajabola olajabola
wanilialip

May 24 2011

wanilialip
Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są coś warci.
— Mała Mi
wanilialip
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę...
— Muminki.
Reposted fromyeah yeah viaultrafioletowelzy ultrafioletowelzy
wanilialip
1087 2577
wanilialip
wanilialip
8345 4c01
wanilialip
8803 612a 500
Reposted frommeem meem viaultrafioletowelzy ultrafioletowelzy
wanilialip
wanilialip
Złudzenia? Są nam potrzebne tak jak powietrze. Inaczej realizm życia byłby ciężarem nie do udźwignięcia.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaegoistka egoistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl