Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2011

wanilialip
Są w moim życiu takie osoby, którym wolno wszystko. Mogą czytać moje sms, budzić mnie o 4 rano i zdrabniać moje imię. Nawet, jeśli tego nienawidzę. 
— For example, Maxxie.
Reposted frommarysia marysia viamagnoliaaa magnoliaaa
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie, i powie zgorszony: Gdzie łazisz! W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
Reposted fromtruskawkowo truskawkowo viamagnoliaaa magnoliaaa

June 02 2011

wanilialip
wanilialip
- Wychodzisz gdzieś ?
- Idę na spacer, mamo.
- To powiedz temu spacerowi, żeby za godzinę odprowadził Cię do domu.
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viabegentle begentle
wanilialip
Czy znowu muszę się zniszczyć by poczuć, że żyję?
Reposted fromwisniakowska wisniakowska viabegentle begentle
wanilialip
4470 d159 500
Reposted fromAoiTV AoiTV viabegentle begentle
wanilialip
Nie jestem agresywna, czasami tylko kogoś pierdolnę, drę mordę i rzucam przedmiotami.
Reposted frommadda madda viaimpreska impreska
wanilialip
9192 7a72
Reposted fromeXYZ eXYZ viaimpreska impreska
wanilialip
1281 f631 500
Reposted fromMamba Mamba viaimpreska impreska
wanilialip

wracałam z melanżu, więc wiem co to droga krzyżowa, dziwko

Reposted frommefir mefir viaimpreska impreska
wanilialip
6176 1d79 500
z dedykacją dla tych, którzy myślą ,że to palenie zabija
;)
Reposted fromsophielaura sophielaura viaimpreska impreska
wanilialip
nie kocha się sercem, kocha się całym sobą.
wanilialip
Reposted fromanks anks viaimpreska impreska
wanilialip
5005 1b8a
Reposted fromwildhearts wildhearts viaimpreska impreska
wanilialip
8879 3d2c
Reposted fromlugola lugola viaimpreska impreska
wanilialip
4045 5ba2 500
wanilialip
4331 97d0
Reposted fromgosq gosq viaimpreska impreska
wanilialip
mam nowe postanowienia:

1. być niemoralna
2. żyć bez uczuć
3. dobrze się bawić
Reposted frommarysia marysia viaimpreska impreska
wanilialip
nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę
— myslovitz
Reposted fromcreep creep viaimpreska impreska
wanilialip
- Nie ma nic łatwego w zaczynaniu od nowa.
— Grey
Reposted fromanananass anananass viaimpreska impreska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl