Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2011

wanilialip
2913 3f05 500

September 05 2011

wanilialip
2753 9c7d
Reposted fromwombinka wombinka vianieprzygoda nieprzygoda

August 13 2011

wanilialip
3981 ad26
Reposted fromdanan danan vianieprzygoda nieprzygoda

June 06 2011

wanilialip

Nikt nie chce kochać
Wszyscy kochać boją się
A każdy chce być kochany

— edyta bartosiewicz
Reposted fromindependentt independentt viarogolka rogolka
wanilialip
6383 a22e 500
Reposted fromzelkowypotwor zelkowypotwor viapuchaczow puchaczow

June 03 2011

wanilialip
Reposted fromerjoten erjoten viadaisies daisies
wanilialip
0508 8d2b 500
Reposted fromlugola lugola viadaisies daisies
wanilialip
B O   

J E S T E Ś   

M O J Ą   

W I A R Ą   

N A D Z I E J Ą  

Z A G A D K Ą
Reposted frommarysia marysia viadaisies daisies
4699 f7b8 500
Reposted fromsampler sampler viadaisies daisies
wanilialip
brakuje mi tych wieczorów, tych rozmów do drugiej, tego jak płakałam ze śmiechu, potrzebuję Twojego głosu, żeby nie było już tej ciszy. Ciebie mi brakuje.
Reposted fromegoisttka egoisttka viadaisies daisies
wanilialip
Wymioty się kończą, a ja siadam na podłodze i opieram się o przód sedesu. Przepływają przeze mnie fale emocji i czuję, jak wzbierają łzy. Wszystko, co wiem i czym jestem, i wszystko, co zrobiłem, zaczyna przelatywać mi przed oczami. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Przyjaciele, wrogowie, przyjaciele, którzy stali się wrogami. Gdzie mieszkałem, gdzie byłem, co widziałem, co zrobiłem. Co zrujnowałem i zniszczyłem. Zaczynam płakać. Łzy lecą mi po twarzy i wydobywa się ze mnie cichy szloch. Nie wiem, co robię, i nie wiem, dlaczego tu jestem, i nie wiem, jak sprawy mogły się tak posypać. Próbuję znaleźć odpowiedzi, ale ich nie ma(...).
— ...
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viadaisies daisies
wanilialip
8424 4603
Reposted fromhushhush hushhush viamagnoliaaa magnoliaaa
wanilialip
0843 3b87
Reposted fromsowaaa sowaaa viamagnoliaaa magnoliaaa
wanilialip
Bezsenne noce mam przez Pana.
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viamagnoliaaa magnoliaaa
wanilialip
Za bardzo Cię kocham, żeby spać w nocy.
Reposted fromnatalkaaaa natalkaaaa viamagnoliaaa magnoliaaa
wanilialip
6768 9650 500
Reposted fromkorba korba viamagnoliaaa magnoliaaa
wanilialip
9439 c2dd
Reposted fromdexecto dexecto viamagnoliaaa magnoliaaa
wanilialip
8759 bd8b
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa
wanilialip
2578 bb40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl